Bädda in mig i bomull

• CHRISSE KUISMA KARLSSON & STELLA PALM •

Utställningen kommer bestå av ett antal kuvöser konstruerade i trä, glas, metall och plast och inhyser objekt av trä, metall, glas, keramik och textil. Kuvöserna kommer också ha lampor, ljudverk och rörliga funktioner, varje kuvös med sina egna egenskaper. Hantverket, konsten och samarbetet som ångesthantering. Kuvösen som objekt, ett skyddande hölje med värmeslingor. Den är en barriär mot världen utanför, starten på liv eller slutet på liv, dö eller överleva. Det som finns i en kuvös är bräckligt men det finns hopp.

Stella Palm (f.1994) verksam i Fengersfors arbetar mestadels med linoleumtryck, keramik och virkning. Med utgångspunkt i poesi och hantverk arbetar jag med tematiker såsom identitet, souvenirer, hierarkier och smak. Hantverket är något jag måste göra lika självklart som att borsta tänderna. Poesin för mig är en form för att använda språket och materialen på och att formulera sig kring det obegripliga.

Chrisse Kuisma Karlsson (f.1978) verksam i Fengersfors, arbetar främst tredimensionellt i trä och metall. Med ett intresse för att förstå samband, sammanhang och världens strukturella beskaffenhet utforskar jag i min konstnärliga praktik, ämnen som berör arv och miljö, identitet, kemiska substanser och genetik. Minnen och fragment av dåtid med skörheten i livet och litenheten hos individen som tema.