Transtillstånd

• ZAFIRA VRBA WOODSKI •

Transtillstånd / State of Trans

Zafira Vrba Woodski visar en könseuforisk installation med ljud, video, foto och skulptur. 

En vanlig skildring av transpersoner är ett före- och efternarrativ. Alltså berättelser om att vara ”född i fel kropp”, genomgå könsbekräftande behandlingar och sen bli “klar” med sin könsidentitet. För en del transpersoner stämmer detta narrativ, men för många är könsidentiteten ett livslångt utforskande. Transtillstånd / State of Trans hyllar den ständigt förändrade identiteten. Verken är baserade på konstnärens egen transition och låter tid, nyfikenhet och lekfullhet styra processen. 

Två serier av verk visas i utställningen: Transitioning Orchestra som består av sammansatta ljudskulpturer som spelar en mix av röstträning, egenvård, laserbehandlingar, operationer, hormoner och samtal med andra transpersoner. Tillsammans bildar ljuden en futuristisk, flytande poesi. 

Pronomenserien handlar om det livslånga skapandet av identiteter som är lika mycket allmänmänskliga, icke-mänskliga som bortom-mänskliga. Binära kön (man och kvinna) genomsyrar både vårt språk, tänkande, vetenskapliga och juridiska system. Därför är Pronomenserien också ett pågående och konstant utforskande av det som finns bortom allt detta. 

Zafira Vrba Woodski är svensk-tjeckisk konstnär, pedagog, curator och transaktivist baserad i Stockholm. Under de senaste 20 åren har Zafira ägnat sig åt att gestalta queera liv och erfarenheter med video, foto, ljudverk, performance och text. En del av dessa arbeten har visats i utställningarna Gender Bender (2007) och Playground (2015) på Världskulturmuseet, #BelarusUnstraight på Historiska museet (2015), Min identitet (2017) på Motala Konsthall, Transtillstånd på Galleri Hörnan i Falun (2020), (in)visible på Malmö Konstmuseum (2021). 

www.zafirevrba.com

@zafireruby

Transtillstånd / State of Trans

Zafira Vrba Woodski shares a gender euphoric installation of sound, video, photo and sculpture.

A common depiction of trans people is a before and after narrative; similar stories of “being born in the wrong body”, then undergoing gender confirming treatments to reach the result of a finished identity. This might be true for some, but for most people gender is a lifelong journey. Transtillstånd / State of Trans celebrates the ever-changing identity and is based on the artist’s ongoing transition, allowing time, curiosity, and playfulness into the process. 

Two bodies of work are exhibited: Transitioning Orchestra which consists of assembled sound sculptures playing a mix of voice training, selfcare, laser treatment, surgeries, hormones, and conversations with peers. Together, the sounds become futuristic, fluid poetry. 

The other body of work is The Pronoun Series which deals with the lifelong exploration of identities that are as much universal, non-human as beyond-human. Binary gender (male and female) permeates both our language, thinking, scientific and legal systems. Therefore, The Pronoun Series is also an ongoing and constant exploration of what is beyond all this. 

      . . .

Zafira Vrba Woodski is a Swedish-Czech artist, educator, curator and trans activist based in Stockholm. For the past 20 years, Zafira has been devoted to depicting queer lives and experiences through video, photography, sound, performance, and text. Some of their work have been shown at Gender Bender (2007) and Playground (2015) at the Museum of World Culture, #BelarusUnstraight at the Historical Museum (2015), My Identity (2017) at Motala Art Gallery, Transtillstånd at Galleri Hörnan Falun (2020) and (in)visible at Malmö Konstmuseum (2021). 

www.zafirevrba.com

@zafireruby