Mørk Materia

• MARIE BANCKS OCH MAIBRITT MARJUNARDÓTTIR •

Mørk materia i universum är ännu bara en hypotes, en tänkt form av materia, som inte avger eller reflekterar något ljus och som därför inte kan observeras. Mörk materia kan bara upplevas indirekt genom sin påverkan på allt annat i dess omgivning. 

Vi kan välja att förhålla oss till titeln konkret eller som en ren metafor. Vi önskar att skapa en utställning som främst är ett möte mellan två konstnärskap. Våra uttryck ligger långt ifrån varandra, samtidigt som vi kan se ett tydligt släktskap, vilket skapar en intressant spänning. 

Maibritt Marjunardóttir är född på Färöarna men hon bor och studerar i Köpenhamn. Maibritt arbetar med skulpturer bestående av filmband från gamla VHS kassetter, de rymmer inspelningar från Färöarna och hennes egen barndom. Genom att sticka ihop filmbanden till stora sjok skapar hon grundmaterialet till sina verk, som byggs upp och formas, i flera lager. Hon väver in sin egen sårbarhet i sina verk. Maibritt berättar att processen är långsam och att det en viktig del av arbetet. Det monotona i rörelserna och ljudet av stickorna mot banden som glider mot varandra, verkar både suggestivt och lugnande.

Marie Bancks är född och uppvuxen i Sverige men bor och arbetar både i Köpenhamn och på Not Quite, Fengersfors. Hennes arbete består av skulptur, teckningar och måleri. Hon använder sig av många olika typer av material, men hennes skulpturer består oftast av stål, koppar eller aluminium. Ett genomgående tema i Maries konst är intresset för det sorgsna, det psykiatriska och det mystiska. Hon arbetar med arketyper och hennes verk handlar ofta om människans skuggsidor, konstverket skall bjuda in åskådaren till en illusion, som i ett spegelhus, där hen upplever otaliga reflektioner av sig själv. 

Instagram:

@mariebancks

@marjunardottir_

Hemsida:

www.mariebancks.com