Mesafältet

• CORDULA BIELENSTEIN-MORICH • ULRIKA ANEER • YLVA FRID •
YAROSLAVA KORCHAGINA • MIKLÓS FÖZÖ • BJÖRN EKELUND • KRISTINA MJÖFORS • FREDRIK FOGELBERG •

mesan är det vita på kartan, strax söder om bruksområdet, som är vitt också i verkligheten.

mesan är en utställning med verk av Cordula Bielenstein-Morich, placerade på det gamla mesaupplaget sydöst om bruksområdet. 

mesan var en kalkrik biprodukt från sulfittillverkningen på Fengersfors bruk. På 1960-talet anlades stora dammar för att rena vattnet från mesa och pappersrester. Dammarna har nu blivit en plats där växter med tiden har lärt sig att leva. Björkarnas rötter växter ut på marken, åt sidorna, för där finns ingen jord att slå rot i. Men det går, det med. 

mesan blir i år möjlig att besöka – en ny stig har röjts upp som leder ut till mesafältet och skulpturerna som nu finns där. 

mesan ingår i arbetet HEALING HERITAGE – ett tvärvetenskapligt projekt där konstnärer och forskare arbetar tillsammans med frågor om industrins kulturlandskap.

Projektet finansieras av Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. I projektet deltar Not Quite, RISE, Warm in the Winter och Sustainable Urban Futures.