What about us, what about us

• LINNEA DALSTRAND & ALVA NOREEN •

Alva Noreen och Linnea Dalstrand är verksamma konstnärer som på olika sätt arbetar med det textila materialet, rummet och objektet. De träffades under sin studietid på kandidatutbildningen Textil – Kropp – Rum på HDK-Valand, Campus Steneby, 2017-2020. Under sena kvällar i textilverkstaden förenades deras estetiska likheter och olikheter tillsammans med en delad förälskelse i material och scenografiska toner. Tillfälliga installationer med en upprepning, en meta-estetik (lager på lager), en inventering av konstföremål med samhörighet. En process där de jobbar vid sidan av varandra och där verk tar form och går in i varandra, gränsen mellan dig och mig suddas ut. Tillfälligheter av att Alvas föremål kliver in i Linneas rum.

2019 startade Alva och Linnea ett konstnärligt projekt, ett konstnärsdrivet digitalt galleri i form av en hemsida. Ett alternativt rum som grundar sig i ett gemensamt intresse för gränsen mellan det digitala och det fysiska. I en lek undersöker gallerisilk.com mellanrummet där det analoga verket möter det digitala rummet. 

Nu, 3 år senare, har gallerisilk.com utmynnat i ett samarbete där de sätter ihop sina olika verk och skapar nya kompositioner tillsammans. Alva och Linnea tar inspiration ur en design- och konsthistoria genom monumentala konstruktioner och avskalade teckningar, och i ett sökande i olika formspråk och associationer bygger de kulisser. Med den vita färgen och de tomma ytorna ges det plats för något att hända, en desperation, längtan efter mer, en romantik. What about us, what about us är en hyllning till dekoren och upprepningarna – symmetri och asymmetri.

@linneadalstrand

www.linneadalstrand.com

@alvanoreen

www.alvanoreen.com