Industrihistorisk utställning om Fengersfors bruk

Fengersfors -en typisk bruksort Fengersfors bruk och samhälle delar historia med många andra bruk och bruksorter runt om i Sverige. Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned 1884. Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet och försattes i konkurs 1968. Uppstartat igen med ny ägare och med stöd av stat och […]

BRÖSTRÄTT

Anna Lena IngemanssonEn hyllning till bröstet, till det som finns kvar till det som togs bort.Till alla kvinnors kamp om rätten till sin kropp och till sina bröst.Res eder raska bröst, lätta och tunga gammal som unga, beväpna er bröstkrigare. O mina solbrandsfärgade toppar…O mina solbrandsfärgade toppar,tagen I mig tillbaka?!!!Evigt vill jag bo i Eder […]

40-talets Fengersfors

Harry Dittmer Fotoutställning av en av fotograferna i fotografkollektivet ”Tio Fotografer”, sedermera bildbyrån Tiofoto. För några år sedan kom Göran Karlsson, fotograf i Åmål, i kontakt med Johan Fenger-Krog. Han skickade bilder från Fengersfors som Göran publicerade på hans lokalhistoriska sajt “Nya Fengersforsbilder”. Efter att de hade mailat varandra under en tid så frågade han om […]