All mōghe

KLARA BOTHÉN OCH OLIVIA DE JONG

Ordet allmoge betyder ordagrant “hela högen”, och kom kring förra sekelskiftet att beteckna en viss typ av folkliga konstnärliga uttryck som vid tidpunkten började anses viktiga att bevara för eftervärlden. Det man ville komma åt var berättelsen om vilka vi är och har varit, dock med urvalsmetoder och motiv som för oss idag kan te sig ganska grumliga. Man ville spåra “folksjälen” i hantverket.

Men kanske kan allmoge också handla om något helt annat. Vi har valt att titta på begreppet med utgångspunkt i ett experimenterande och undersökande i så kallade “bondska” uttryck och praktiker. Det vardagliga i vardagslivet som får en kant av guld: ett skimmer i linoljelasyren, ett minutiöst utfört korsstygnsbroderi. Förfiningar, förvrängningar och förlängningar. Intryck utifrån som omvandlas lokalt.

Vi strävar båda efter att hitta ett språk som befinner sig i mötet mellan material och teknik, undersöka vad som kan berättas med det språket. Vad handlaget kan säga. I allmogens estetik spårar vi en visklek över tid och rum, traderingar av motiv som leder till gradvisa förändringar av uttrycken och berättelserna. I gliporna blir denna rörelse synlig.

Klara Bothén
Född 1987 i Kristinehamn. Utbildad på HDK i Steneby. MFA i textilkonst 2017. Har medverkat i utställningar på bl. a. Nääs Konsthantverk (2015), Nevven Gallery (2017), Steneby Konsthall (2017, 2019), Konstnärshuset/SKF (2017), Kosters Skulpturpark (2018), Rackstadmuseet (2020) och Kristinehamns Konstmuseum (2021). Arbetar som lärare på Stiftelsen Stenebyskolan samt som konstnär i egen ateljé i Dals Långed.

Olivia de Jong
Född 1988 i Stockholm. Utbildad på Dacapo i Mariestad och HDK i Steneby. YH i kulturmåleri och BFA i möbeldesign med inriktning trä. Har medverkat i utställningar på bl. a. Hantverkets vänner (2016), Göteborgs Botaniska trädgård (2017), Boy konsthall (2017), Allingsås Kulturhus (2017), Slöjd och Byggnadsvård Nääs (2018), Västergötlands museum (2018), Not Quite (2018, 2020). Arbetar frilans inom konst och hantverk, som kulturmålare och träslöjdslärare. Medlem i konstnärs kooperativet Not Quite. Bosatt i Fengersfors, Dalsland.

KONTAKTINFO

@bergslagsgatan

www.klarabothen.com

@omdejong

@dalslandskulturmalare