Floras vandrande pack

Garnet sprutar, sporerna sprids
Myllan är social och sofistikerad
Vindlande gångar likt knutar i väven
Mellan jag och vi, i krappens färd genom fibern, blir tickan till


Floras vandrande pack är ett trådigt kollektiv, en undersökning av det levande, en upplösning av gränser mellan kroppar. Genom handtuftade skulpturer söker Ewing och Jervelind samband mellan sig själva, sitt eget samarbete och den synkroniserade underjorden.

Uttrycket Floras vandrande pack kommer ur Carl von Linnés frustration över att inte kunna kategorisera svampar som varken växter eller djur. Utställningen här söker snarare bejaka det gränsöverskridande – att finna och gestalta relationer mellan mänskligt liv och mykorrhizans symbios. De tuftade verken blir textila organismer, sammanlänkade och
självständiga på samma gång.

Charlotte Ewing (f.1986) och Hannah Jervelind (f.1988) har arbetat ihop sedan 2015 och tillsammans format en konstnärlig praktik som bottnar i textila material och metoder. De är utbildade vid HDK-Valand i Göteborg och Steneby med en MFA i konsthantverk våren 2023. Deras arbete, på samma gång konceptuellt som materialbaserat, springer ur ett kollektivt tänkande och görande med ett ständigt pågående samtal som länken däremellan. Verken blir till reflektioner över samtiden och rymmer lika delar sinnliga upplevelser som känslomässiga erfarenheter och politisk frustration. Utställningen produceras av Not Quite i samarbete med konst- och slöjdkonsulenterna på Västra Götalandsregionens kulturförvaltning.

Charlotte Ewing och Hannah Jervelind

Instagram: @studiomurkla