From Paris with love

Ställer ut gör Malin Palm som målat i tempera.

Såhär skriver konstnären:

Abstrakta landskap som sida vid sida växer fram. Ljuset och färgen intresserar mig mycket. Det sägs att tempera är den färg som har mest lyskraft; att den slocknar sist av alla färger i kvällningen. 

Arbetet är ett ständigt pågående forskningsarbete. Att med hjälp av färgen ändra rumsligheten i en bild. Att flytta former fram och tillbaka. Att skifta fokus hos betraktaren. Att få det att lysa. Allt sammantaget är det som gör att jag fortsätter att måla. 

Målningarna som visas är gjorda under två månader i Paris hösten 2023. Ett koncentrerat arbete mitt i staden myller. Seines strömmande vatten. Parkernas växtlighet. Småfåglarnas kvitter. Vandringarna längs gator och vita fasader. Stadens smuts har smugit sig in i bilderna.

Vid sidan av måleriet arbetar jag med gestaltningsuppdrag, nu senast ett trettiotal målningar och tryck på ljudabsorbenter på Högsbo närsjukhus, pre/post operation för Västra Götalandsregionen. Samt ett skissuppdrag med Chrisse Kuisma Karlsson för Göteborgs stad.

Det är 20 år sedan jag senast ställde ut på Not Quite.