Release your hungry arrow

• MARTINA LUNDKVIST •

RELEASE YOUR HUNGRY ARROW

En utställning i historiens tecken. Den historia vi människor berättar för oss själva – om oss själva. Man ställer sig dom gamla frågorna. Hur kom vi hit och vilka är vi egentligen? Är vi brickor i gudarnas skeva spel eller mäktiga aktörer i en kosmisk saga? Slumpmässiga apvarelser eller elektriska köttbitar. Oavsett är det lite magiskt.

Många av oss människor söker mål och mening, kanske rentav en livsuppgift. Varför är vi här? Kroppen scannar. Vi letar bland lek, sport och spel. Dans och droger, barn och odling. Själen löper amok i kontorslandskapen. Nåt måste hända. Vilka kan vi bli? Möjligen är livet ett även- tyr, hjälten en målbild.

I utställningen blandas textil, text och fotografi. Traditionella textila hantverkstekniker som tovning och vävning möter signalfärger och material som trä och sten. Det syns spår av en lekfull process där sökandet är drivkraften.

Martina Lundkvist är konstnär med textil och skrivande som grundbultar i sin konstnärliga praktik. Med en förkärlek för materialmöten och korsningar mellan olika media är den konst- närliga processen ofta en samlande och sammanfogande aktivitet. Just detta sammanfogande är utmärkande för såväl text som textil; en vävande, konstruerande verksamhet där det som byggs rör människan och hennes verklighet.