Tystnaden talar

• EWA ADAMSDOTTER PETTERSON OCH LENA ADAMINA WALDAU •

Luften vi andas, vatten vi dricker, jorden som håller oss mätta … 

allt på den fantastiska platsen i universum

Här har vi allt vi behöver den stunden vi finns.

Vi är ju bara ringar på vattnet …

The air we breathe, the water we drink, the earth that satisfies our hunger …

everything on this fantastic place in Universe

Here we have all we need during life.

We are only rings on the water … 

Ewa Adamsdotter Pettersson

Lära av historien?

”Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien”, skriver Forum för levande historia på sin webbplats. Webbplatsen fokuserar på folkmord och krig. Den historia jag lärde i skolan handlade också mest om krig, om kungar som plundrade folket för att vidga Sveriges territorium. 

Vi inte ska glömma det förfärliga, men vi kan inte lära något bra av det. Vi måste i stället lära oss att leva i fred, att kompromissa, stå ut med olikhet, strunta i prestige och status, begrava tankesystemet kring ”heder”. Vi måste ifrågasätta äganderätten, eftersom så många krig handlar om mark och ägodelar. 

Men hur berätta spännande om människor som inte krigar, om dem som hellre viker undan än slåss? Historisk kunskap byggs på de dokument och föremål som finns kvar. Vi kan bara hämta lärdom ur det som sparats; vad som gått förlorat kan vi möjligen ana. Var finns det material som vi kan bygga en fredlig historia på? 

Historien är viktig, men framtiden är viktigare. Vi måste försvara demokratin och stoppa klimatförändringarna. Utan demokrati kan vi inte hantera de sociala förändringar som klimatförändringarna för med sig: branscher som slås ut, marker som blir obrukbara och platser som blir obeboeliga: ”Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv”, enligt Forum för levande historia.  

Lena Adamina Waldau