Higgledy-Piggledy

• ELISABETH JABLONSKA • FILIPPA V KRUSENSTJERNA • MARIA LILJA •

Higgledy-Piggledy

Den överblickbara ordningen i oredans kaos och det som uppstår i mellanrummen. 

Elisabeth Jablonska, Filippa v Krusenstjerna, Maria Lilja.

Tre konstnärskap, tre kollegor, tre vänner som följt varandras arbete under lång tid. Nu möts deras konstnärskap i Not Quites råa lokaler.

Vernissagehelg 24-25 juni 2023.
Utställningen varar fram till 10 september.

Elisabeth Jablonskas skulpturer rör sig mellan lätthet och tyngd, inre och yttre, det heliga och det jordnära. Former omtolkas i olika material, förvandlas. 
I Maria Lilja textila collage blottläggs hierarkier och normer för att transformeras till nya komplexa strukturer bortom enkla stereotyper.
Filippa v Krusenstjerna gestaltar med poetisk sensibilitet det sköraste och mest utsatta i sina objekt och teckningar.